ekoblok

EKOBLOK เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรม อิฐเบา เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้อยู่อาศัยและผู้ก่อสร้างที่ต้องการวัสดุก่อผนังที่แข็งแรง ทนนาน แขวนของหนักได้ ก่อและฉาบง่าย น้ำหนักเบา ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยได้รับการรับรอง "ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว" และประกาศเกียรติคุณอื่นๆ จากสถาบันทั้งในและต่างประเทศ

น้ำหนักเบา

EKOBLOK มีคุณสมบัติ น้ำหนักเบากว่าอิฐมอญ และเบากว่าคอนกรีตบล็อค สามารถลดน้ำหนักโครงสร้างและค่าแรง

ประหยัดพลังงาน

EKOBLOK มีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อน มีค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนน้อยกว่าอิฐมอญลดการถ่ายเทความร้อน จากภายนอกสู่ภายในอาคาร ช่วยประหยัด ค่ากระแสไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศ

กันเสียง

EKOBLOK มีคุณสมบัติกันเสียงได้ดีกว่าอิฐมอญ ช่วยลดทอนความดังของเสียงจากภายนอกอาคารและภายในระหว่างห้องได้เป็นอย่างดี

กันไฟ

EKOBLOK มีคุณสมบัติการทนไฟได้นานถึง 4 ชั่วโมง ทนต่อเพลิงไหม้ที่มีอุณหภูมิสูงได้เป็นอย่างดีและทนกว่าอิฐมอญ 2-4 เท่า

ใช้ในที่ชื้นได้

EKOBLOK มีคุณสมบัตในการดูดความชื้นต่ำ ทำให้สามารถใช้ก่อนเป็นผนังห้องน้ำหรือที่ชื้นได้ดี

ทำงานได้เร็ว

EKOBLOK มีคุณสมบัติขนาดใหญ่แต่น้ำหนักเบา จึงทำงานได้เร็วกว่าอิฐมอญ 2-3 เท่า ขนย้ายสะดวก ก่อ-ฉาบ ได้ด้วยปูนทรายทั่วไป งานเสร็จทันเวลาได้อย่างรวดเร็ว

แข็งแรง-แขวนของหนักได้

EKOBLOK มีความหนาแน่น ประมาณ 1300 kg/cu.m. ทำให้มีความแข็งแรงสามารถแขวนของหนักได้ดี

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

EKOBLOK เป็นนวัตกรรมระดับโลก โดยใช้วัตถุดิบจากวัสดุ Recycle ถึง 50% กระบวนการผลิตไม่มีการเผา หรืออบไอน้ำมีคุณสมบัติเป็นฉนวน น้ำหนักเบา จึงประหยัดพลังงานไฟฟ้าและพลังงานในการขนส่ง

Reference Projects

View All Work