ekoblok

EKOBLOK is Light Weight block

EKOBLOK เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรม อิฐเบา เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้อยู่อาศัยและผู้ก่อสร้างที่ต้องการวัสดุก่อผนังที่แข็งแรง ทนนาน แขวนของหนักได้ ก่อและฉาบง่าย น้ำหนักเบา ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยได้รับการรับรอง "ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว" และประกาศเกียรติคุณอื่นๆ จากสถาบันทั้งในและต่างประเทศ

EKOBLOK Dimensions

Size/ขนาด น้ำหนัก( กิโลกรัม/ก้อน)
39.0x19.0x6.5 cm. 4.00
39.0x19.0x7.0 cm. 4.30
39.0x19.0x10.0 cm. 6.00
39.0x19.0x12.0 cm. 7.00
39.0x19.0x14.0 cm. 8.00
39.0x19.0x17.0 cm. 10.00
39.0x19.0x19.0 cm. 11.00

คุณสมบัติ EKOBLOK


1.น้ำหนักเบา


ผนัง EKOBLOK มีน้ำหนักเบาทำให้ประหยัดโครงสร้างและประหยัดเวลาก่อสร้างน้ำหนักเบา คุณสมบัติของ EKOBLOK ที่มีน้ำหนักเบาทำให้สามารถประหยัดโครงสร้างและประหยัดเวลาก่อสร้าง
ตารางเปรียบเทียบน้ำหนักของผนัง EKOBLOK และผนังก่ออิฐมอญฉาบปูน ( 1 ตารางเมตร)
ความหนาของผนัง (ซม.) ผนัง EKOBLOK ( กิโลกรัม/ ตร.ม.) ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูน ( กิโลกรัม/ ตร.ม.)
10 110 - 120 (EKOBLOK 7,7.5 ซม.) 180 - 200
16 - 17 160 - 170 (EKOBLOK 14 ซม.) 310 - 330 (ก่ออิฐ 2 แถว)
21 - 22 210 - 220 (EKOBLOK 19 ซม.) 330 - 350 (ก่ออิฐ 2 แถว)

2.กันความร้อนและประหยัดพลังงาน


ผนัง EKOBLOK มีค่าสัมประสิทธิการนำความร้อนน้อยกว่าผนังก่ออิฐมอญประมาณ 10 เท่ามีผลทำให้ความร้อนผ่านผนังเข้าสู่ภายในอาคารน้อยกว่า จึงทำให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้าในการปรับอากาศภายในอาคาร

ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน Unit Watts/m.K
ค่าสัมประสิทธิการนำความร้อนของ EKOBLOK  (วัตต์/เมตร.องศาเคลวิน)  0.118
ค่าสัมประสิทธิการนำความร้อนของคอนกรีตมวลเบา  (วัตต์/เมตร.องศาเคลวิน) 0.13 - 0.15
ค่าสัมประสิทธิการนำความร้อนของผนังก่ออิฐมอญ  (วัตต์/เมตร.องศาเคลวิน) 1.12 - 1.15

 

3.ทนไฟ


ผนัง EKOBLOK มีคุณสมบัติในการทนไฟได้นานกว่าผนังก่ออิฐมอญ ทำให้เหมาะในการก่อผนังของอาคารสูงและอาคารที่ใช้ผนังร่วมกันเช่น condominium , town-house, อาคารพาณิชย์ , อพาร์ตเม้นต์ , โรงงาน
ผนัง EKOBLOK พร้อมฉาบผิว(สองด้าน)หนา 10 ซม. ทดสอบการทนไฟตามมาตรฐานของอังกฤษ โดยการเผาไฟที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 4 ชั่วโมง (ระยะเวลาทดสอบที่นานที่สุดตามมาตรฐาน) ไม่ปรากฎการเสียหายหรือแตกร้าวจนทำให้ไฟผ่านผนังได้ ในขณะที่ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูนหนา 10 ซม.จะทนไฟได้เพียง 1 ชั่วโมงผนังจะแตกร้าวทำให้เปลวไฟผ่านผนังไปอีกข้างหนึ่งได้เนื่องจากผนังก่อ อิฐมอญประกอบด้วยอิฐมอญที่เป็นวัสดุดินเผาประมาณ 50% และเป็นปูนผสมทราย(ปูนก่อ)อีกประมาณ 50% เมื่อได้รับความร้อนจะขยายตัวไม่เท่ากัน ก่อให้เกิดรอยแตกร้าวจนทำให้ความร้อนและเปลวไฟผ่านไปได้
ในขณะที่ผนัง EKOBLOK จะประกอบด้วย EKOBLOK 89% และปูนผสมทราย (ปูนก่อ) 11% ความแตกต่างของการขยายตัวเมื่อได้รับความร้อนจะมีน้อยกว่า จึงทำให้ทนไฟได้นานกว่า
ผนังก่ออิฐมอญหนา 10 ซม. ทนไฟที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส ได้ประมาณ 1 ชั่วโมง

 

4. ลดการแตกลายงาบนผิวปูนฉาบ ประหยัดค่าบำรุงรักษาอาคาร
ผนัง EKOBLOK ใช้ปูนซิเมนต์เป็นส่วนผสมหลัก ( cement base) ปูนก่อและปูนฉาบใช้ปูนซิเมนต์เป็นส่วนผสมหลัก ( cement base) เช่นเดียวกัน เมื่อผนังได้รับความร้อน สัมประสิทธิการขยายตัวของ EKOBLOK และปูนก่อปูนฉาบ ใกล้เคียงกัน โอกาสที่จะทำให้มีรอยแตกร้าวบนผิวปูนฉาบจะน้อย
EKOBLOK มีการดูดซับน้ำน้อยประมาณ 21-23% ทำให้ผิวปูนฉาบแห้งช้า ปูนซิเมนต์ในปูนฉาบได้รับน้ำเพียงพอที่จะทำปฏิกริยาแข็งตัวได้สมบูรณ์จึงทำให้มีโอกาสแตกลายงาน้อย
ผนังก่ออิฐมอญ มีอิฐดินเผา (Ceramic base) ประมาณ 50% และปูนก่อปูนฉาบ ( cement base) อีกประมาณ 50% สัมประสิทธิการขยายตัวของอิฐมอญและปูนก่อปูนฉาบแตกต่างกัน เมื่อได้รับความร้อนก็จะมีสัมประสิทธิการขยายตัวแตกต่างกัน จึงทำให้ผิวปูนฉาบมีโอกาสแตกลายงาได้

ผนังที่ก่อด้วยอิฐที่มีการดูดซับน้ำมาก และผิวปูนฉาบบาง อิฐจะดูดซับน้ำจากเนื้อปูนฉาบ ทำให้ปูนซิเมนต์ในปูนฉาบ มีน้ำไม่เพียงพอในการทำปฏิกิริยา จึงมีโอกาสที่ผิวปูนฉาบจะแตกร้าวมาก เช่นผนังดังภาพ


ตัวอย่างภาพ ผนังที่แตกร้าวบนผิวปูนฉาบ

5.ผนังกันเสียง


ผนัง EKOBLOK มีคุณสมบัติในการป้องกันเสียงได้ดีกว่าผนังก่ออิฐมอญฉาบปูน ทำให้เหมาะในการก่อผนังของอาคารที่ใช้ร่วมกันเช่น คอนโดมิเนียม,โรงแรม, อพาร์ตเม้นต์, ห้องประชุมสัมนา, อาคารเรียน และอาคารที่อยู่ในบริเวณที่มีปัญหาสิ่งแวดล้อมทางเสียง

ผลการทดสอบการลดลงของเสียงผ่านผนัง EKOBLOK (หนา 10 ซม.) ได้ค่า 40 dB การลดลงของเสียงผ่านผนังก่ออิฐมอญฉาบปูน (หนา 10 ซม.) ได้ค่า 36-36 dB

 

6.แข็งแรง ยึดแขวนของหนักได้โดยไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์เสริม


ผนัง EKOBLOK มีความแข็งแรงและยึดเกาะตะปูได้ดี เพราะส่วนผสมมีขนาดเล็กละเอียดมากและผลิตโดยเครื่องอัดไฮโดรลิกส์ทำให้มีความหนาแน่นมาก สามารถใช้ตะปูเกลียวไขเข้าไปในก้อนบล็อกได้โดยตรงก็สามารถแขวนของหนักได้ แต่เนื่องจากมีการฉาบผิวด้วยปูนทรายจึงควรใช้ร่วมกับพุกคอนกรีต

ตัวอย่างภาพ ผนังแข็งแรง แขวนของหนักได้ดี

7.มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดโลกร้อน


EKOBLOK ผลิตจากวัตถุดิบที่เป็น รีไซเคิล 50 % ขั้นตอนการผลิต ไม่มีกระบวนการเผาหรือการอบไอน้ำ ผลิตภัณฑ์เป็นฉนวนกันความร้อน ประหยัดพลังงาน จึงได้รับการรับรอง “ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว (Green Label ) จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย กระทรวงอุตสาหกรรม

 

8.การก่อ ฉาบ


ก่อและฉาบด้วยปูนก่อ ปูนฉาบ ธรรมดา เหมือนการก่อฉาบผนังอิฐมอญ หรือคอนกรีตบล็อก โดยปูนก่อระหว่างก้อนอิฐหนาประมาณ 1.0 ซม. และความหนาปูนฉาบตามมาตรฐานประมาณ 1.5 ซม. ต่างจากการก่ออิฐมวลเบาที่ต้องใช้ปูนก่อ ปูนฉาบเฉพาะมวลเบา เพราะอิฐมวลเบามีความหนาแน่นน้อย การดูดซับน้ำจะมาก จึงต้องผสมสารเคมีที่ช่วยหน่วงน้ำในปูนฉาบ เพื่อป้องกันการแตกร้าวบนผิวปูนฉาบ

 

9.คุณสมบัติเปรียบเทียบกับ ผนังอิฐมอญ ผนังคอนกรีตมวลเบา

คุณสมบัติ ผนัง EKOBLOK ผนังอิฐมอญ
น้ำหนักรวมก่อ ฉาบ ( กก./ ตรม.) ผนังหนา 10 ซม. 105-110 180
การเป็นฉนวนกันความร้อน นำความร้อนน้อย ประหยัดพลังงาน นำความร้อนมาก เปลืองพลังงาน
การกันเสียง ( dB) 40 35-36
การทนไฟ ผนังหนา 10 ซม. (ชม.) 4 1
อัตราการก่อ ฉาบ รวดเร็วกว่า ช้ากว่า
ค่าใช้จ่าย

น้อยกว่า

  1. ใช้ปูนก่อ ปูนฉาบ น้อยกว่า
  2. ประหยัดค่าแรง เวลา

สูงกว่า

  1. ใช้ปูนก่อ ปูนฉาบมากกว่า
  2. ใช้เวลามากกว่า
     

คุณสมบัติเปรียบเทียบกับ ผนังคอนกรีตมวลเบา

คุณสมบัติ ผนัง EKOBLOK ผนังคอนกรีตมวลเบา
น้ำหนักรวมก่อ ฉาบ ( กก./ ตรม.) ผนังหนา 10 ซม.

105-110

100-105

ความหนาแน่น (กก./ ลูกบาศก์เมตร) 1100 300-500
การดูดซึมน้ำ ( % โดยน้ำหนัก) 23 -28 35 - 70
การนำความร้อน (วัตต์/ม.เคลวิน)   0.118 0.13-0.15
การทนไฟ ( ชม.) 4 4
การกันเสียง ( เดซิเบล) 40 40
การก่อและฉาบ ใช้ปูนก่อ ปูนฉาบ ธรรมดา ใช้ปูนก่อ ปูนฉาบ เฉพาะมวลเบา
การใช้งาน แขวนของหนักได้ แขวนของหนักได้ต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะ
ค่าใช้จ่าย ใกล้เคียงกัน ใกล้เคียงกัน

VDO MEDIA